KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ


Akbaş R.

EKEV Akademi Dergisi, no.64, pp.239-252, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : EKEV Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.239-252

Abstract

Arap Dili ve bu dilin hüviyeti ele alınıp incelendiğinde karşımıza kuralcılık ve betimsellik

olmak üzere iki temel yaklaşım çıkmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi, dile

ait kurallara, metinler üzerinde bir ölçüt olarak bakmakla beraber bu kuralları, dilin

kullanımı esnasında mutlaka uyulması gereken kanunlar olarak da değerlendirir. İkincisi

ise dili kaynak olarak ele alıp inceler ve betimler. Ama asla dogma olarak değerlendirmez.

Ayrıca bu yaklaşımda metni oluşturan dilin yapısı ve işlevi temel alınır. Dolayısıyla

metinde, düzenlenmiş halde karşımıza çıkan dilbilim malzemesinin kendi içinde dikkate

alınması ve incelenmesi esası ön plana çıkmaktadır.