Domestic Violence Against Women And Opinions of Individuals About Domestic Violence Against Women in Turkey (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Bireylerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri)


Karta N.

(UHPPD) Uluslarası Hakemli Psikiyatrı Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.58-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)