Çiftlik hayvanlarında GnRH immunizasyonu (immunolojik kastrasyon)


Ülker H.

Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.109-115, 2001 (Peer-Reviewed Journal)