Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir


Creative Commons License

Demir F., Erol K.

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, no.60, pp.131-145, 2017 (Peer-Reviewed Journal)