EFFECT OF IRRIGATION WATER DEFICIT ON PROTEIN CONTENT OF QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.)


Tüfenkçi Ş., Uyak C.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.355

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.355
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada yarı kurak ve kurak alanlarda tarımsal üretimi kısıtlayan başlıca faktörler su kıtlığı ve

kuraklıktır. Su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde kısıntılı sulama uygulamaları ön plana çıkmaktadır.

Kısıntılı sulama, daha iyi verim elde etmek için gelecek vaat eden sulama stratejilerinden birisi olarak

kabul görmektedir. Bu çalışmada farklı su kısıntısı uygulamalarının kinoa bitkisi protein içeriğine

etkisinin belirlemesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 5 farklı sulama suyu miktarı uygulamasının (I100:%100-

kontrol, I75:%25 kısıntılı, I50:%50 kısıntılı, I25:%75 kısıntılı, ve I0: sulanmayan) kinoa bitkisinin

protein içeriğine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sulama suyu kısıntısına bağlı olarak protein içerikleri

arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.001). En yüksek protein içeriği değeri tam

sulama uygulamasında (I100) %18.8, en düşük ise sulama suyu uygulanmayan (I0) uygulamada %8.6

oranında belirlenmiştir. Su kısıntısının artmasıyla protein içeriği azalış görülmüştür. Sonuç olarak

özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda protein içeriğinin yüksek belirlenmesi için sulamanın yapılması

gerektiği, zorunlu hallerde %25 su kısıntısına izin verilebilir olduğu sonucuna varılmıştır.