Laktasyonun Geç Döeminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt Verimi ve Bazı Meme Özellikleri ile Olan İlişkileri.


Cedden F., Kor A., Keskin S.

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.63-67, 2002 (Peer-Reviewed Journal)