EXAMINATION OF LANDSCAPE DESIGNS IN PUBLIC OPEN GREEN AREA AND EXPOSING A SAMPLE DESIGN MODEL: VAN PROVINCE EXAMPLE


Creative Commons License

Yeler S. T., Yeler O., Önal G., Karakoyun N.

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, vol.1, no.1, pp.349

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.349
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kamu kullanımı için tahsis edilen açık yeşil alanlar, insanların fiziksel ve zihinsel dinlenmeleri ve birbirleri ile sosyal ve kültürel ilişki kurmalarını

sağlayan mekânlardır. Bu alanlar kimi zaman doğal olarak yerleşim yerleri etrafında veya içerisinde bulunabilmekte iken kimi zaman da yapılan

farklı peyzaj plan ve projeleri ile tasarlanmış yerler olabilmektedir. Projelendirilen mekânlar, tasarım ilkelerine uygun, işlevselliği ön planda ve

doğrudan kullanıcıya hitap eden alanlar şeklinde düzenlenmelidir. Bu şekilde hem kent kimliğine estetik katkı sağlayan hemde kamuya açık

rekreasyonel alanlar yaratarak sosyal ve kültürel ilişkilere katkı sağlanması amaçlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında, Van ilinin 5 farklı

bölgesinden seçilen 5 örnek açık yeşil alanın peyzaj tasarımları incelenerek, yeşil alanların genelinde klasik düzen bahçe tasarımları ile sadece

araç parkı ve oturma grupları gibi kısıtlı kullanımları kapsayan uygulamalar yapıldığı gözlemlenmiştir. Açık yeşil alanlarda kullanıcılar ile yapılan

memnuniyet anketleri ve görüşmelerinde peyzaj tasarımında beklentinin karşılanmadığı ve halkın rekreasyonel olarak bile çeşitli büyüklüklerde

olan bu alanları işlevsel olarak kullanamadıkları gerçeği ortaya konulmuştur. Bu çalışma metodunda örnek bir tasarım önerisi geliştirebilmek

için daha önce incelenen bahçelerin peyzaj tasarımlarında değişmesi gereken örnekler ele alınmıştır. Halkın işlevsel olarak kullanabilecekleri,

rekreasyonel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri ve sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri örnek tasarım ile peyzaj tasarımlarının kamunun

doğrudan kullanımına uygun hale getirilebilmesi için örnek bir model önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Öneri Model, Tasarım Önerisi, Van Peyzaj Tasarımı