Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile Makalat Geleneği "el'Eş'ari ve el-Belhi Örneği"


Keskin M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.144-166, 2014 (Peer-Reviewed Journal)