Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların İnternet Ortamda Biyoloji EğitimineKazandırılışı Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., ÖNER T.

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) Abstract Proceedings, AFYON, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.618-626

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: AFYON
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.618-626
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The necessary documents were gathered from web site, library, current lecture notes and media environment about concepts in high school 9, 10, 11 and 12 biology books. Visual and descriptive educational material based on these concepts has been prepared.

            Various definitions of 558 concepts belonging to high school biology books and about 4000 visuals (pictures) related to these definitions have been presented to the internet environment.
            Various definitions of concepts collected from biology textbooks, internet and other media environments were written on the Word page. After the definitive study on all the concepts was over, the images related to these concepts were collected from internet search engines. The collected and selected images for each concept were placed in the folder of the corresponding concept. For some images, with Adobe Photoshop graphics editor; appropriate size, sharpness, arrows to draw, writing ... etc. was studied. For the web page, all image extensions were saved as JPEG. For every concept; the names of the prepared images were coded according to certain rules and placed in the concept folder. Images in concept folders; Using Macromedia Dreamweaver web editor and Fireworks graphical editor; the images have been adapted to the web page. Definitions were written under the images of each concept.

            While concept definitions and visuals were being edited, the page color was chosen which did not bother eyes. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/to/to.html

            An internal link was inserted into the contents portion of the pdf file of the high school 9, 10, 11 and 12 biology books. On the definitions of the concepts at the end of each book; internet links of the images we prepared in the biology site were linked.

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio92011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio102011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio112011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio122011d.pdf     

            All the concepts that have been prepared are collected on the DVD integrated on the internet.

            Educational contributions of the research and the resulting judgments are presented in the conclusions and recommendations section.

Keywords: high school biology concepts, virtual book,

Lise 9,10,11 ve 12 biyoloji kitaplarında ki kavramlar ile ilgili: web sitesi, kütüphane, aktüel ders notlarından ve medya ortamından gerekli dokümanlar toplanmıştır. Bu kavramlara dayalı, görsel ve tanımsal eğitim materyali hazırlanmıştır.                    Lise biyoloji kitaplarına ait, 558 kavramın değişik tanımları ve bu tanımlar ile ilgili 4000 civarında görsel (resimler) internete ortamın da hizmete sunulmuştur.      Biyoloji ders kitaplarından, internet ve diğer medya ortamlarından toplanan Kavramlarla ilgili değişik tanımlar, Word sayfasına yazıldı. Tüm kavramlarla ilgili tanımsal çalışma bittikten sonra, internet arama motorlarından bu kavramlar ile ilgili görseller toplandı. Her kavram için toplanan ve seçilen görseler, ilgili kavramın klasörüne yerleştirildi. Bazı görseller için, Adobe Photoshop grafik editörü ile uygun büyüklük, netlik, ok çizmek, yazı yazmak… Vb. üzerinde çalışıldı Web sayfası için tüm görüntü uzantıları JPEG olarak kaydedildi. Her kavram için hazırlanan görsellerin isimleri, belli kurallara göre kodlanarak kavram klasörüne yerleştirildi.  Kavram klasörleri içinde ki resimler; Macromedia Dreamweaver web editörü ve Fireworks  grafik editör kullanılarak görüntüler web sayfasına uygun hale getirildi. Her kavrama ait görüntülerin altına tanımları yazıldı.

            Kavram tanımları ve görselleri düzenlenirken gözleri yormayan sayfa rengi seçildi. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/to/to.html

            Lise 9,10,11 ve 12 biyoloji kitapların .pdf dosyasının  içindekiler kısmına, iç link atıldı. Her kitabın sonundaki kavramların tanımların üzerine, internet biyoloji sitesinde hazırladığımız görsellerin internet linkleri link atıldı.
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio92011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio102011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio112011d.pdf

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/bio122011d.pdf     

            Hazırlanan tüm kavramlar, internete bütünleşik olarak DVD’de toplanmıştır.       Araştırmanın eğitime katkıları ve varılan yargılar, sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.

Anahtar  Kelimeler: lise biyoloji kavramları, sanal kitap,