Otel İsimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Muğla ve Aydın’da Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği


Creative Commons License

Erdem B., Yağcı P. , Saygı A. C. , Kaya Ç., Sümer C.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.571-591

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.571-591

Özet

Küresel rekabet günümüzde tüm örgütleri olduğu gibi otelleri de derinden etkilemektedir. Otel işletmelerinin daha fazla rekabetçi kalabilme arzuları, markalaşma olgusunu doğurmuştur. Marka oluşturma sürecinde önemli adımlardan biri de otel isimlerinin belirlenmesidir. Otel işletmeleri, tercih ettikleri isimlere çeşitli anlamlar yükleyerek, mevcut ve potansiyel müşterileri üzerinde etkili bir imaj yaratmaya çalışmaktadırlar. Otel ismi sayesinde, su-nulan ürün ve hizmetlerin tüketicilerin daha fazla ilgisini çekmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmada; otel isimleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Örneklem olarak Muğla ve Aydın illerinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. 269 adet otel isminin incelendiği araştırmada, otel isimlerinin ağırlıklı olarak ‘özel bir kelime anlamı’ ile ‘işletme sahibinin veya aileden birinin ismi ya da soy ismi’ üzerine odaklandığı tes-pit edilmiştir. Bununla birlikte, işletme ölçeği küçüldükçe aile odaklı otel ismi kullanma ora-nının arttığı saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Turizm, otel işletmeleri, otel isimleri, markalaşma.