Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği


İzci F., Göksoy Sevinçli B., Demir K.

Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Akademik İzdüşüm Dergisi
  • Journal Indexes: Root Indexing, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Yerel hizmetlerden duyulan memnuniyetin tespit edilmesi hem merkezi hem de yerel idareler açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Bitlis ilinin Merkez ilçesinde yaşayan bireylerin belediye hizmetlerinden duymuş oldukları memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi ve yerel hizmet birimlerinin mevcut uygulamaları için nicel veriler sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yerleşiklerin; belediye hizmetlerinden ve belediye personelinin hizmet anlayışından genel olarak memnun olmadığı, cinsiyet, eğitim ve yaş farklılıklarının belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinde anlamlı bir fark ortaya çıkartmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bitlis Belediyesi’nin toplum katılımı için etkin yönetim unsurlarını hayata geçirerek karar alma süreçlerine vatandaş katılımını sağlaması sorunların yerinde tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması açısından önemli görülmektedir. Demokratik, hesap verilebilir gibi iyi yönetişim yaklaşımlarıyla hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyet düzeyinin artırılabileceği düşünülmektedir.