INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GUIDANCE RESEARCH CENTERS ON INCREASING THE QUALITY OF SPECIAL EDUCATION SERVICES IN VAN PROVINCE


Creative Commons License

Mengi A., Taytaş M.

VAN’IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU , Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, vol.1, no.1, pp.147-160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-160
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, 

sunulan  hizmetlerin  izlenmesi  ve  değerlendirilmesi  amacıyla faaliyet  yürüten kurumlardır  (MEB, 

2020). Dolayısıyla, Türkiye’de tüm özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılanması, uygun eğitim 

programına yönlendirilmesi ve bu öğrencilere yönelik uygun izleme çalışmalarının yapılması görevi 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar olan RAM’lara verilmiştir (MEB, 2018). Bu araştırmanın 

amacı, Van ilindeki özel eğitim hizmet kalitesinin artırılması için RAM’lardaki özel eğitim hizmetleri 

sunulurken karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. 

Böylece Van ilindeki özel eğitim hizmet kalitesinin artırılmasına rehberlik araştırma merkezlerinin 

etki durumunun ne olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu Van ilindeki RAM (4) müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri 

yarı  yapılandırılmış  görüşme  formu  ile  odak  grup  görüşmesi  şeklinde  toplanmıştır.  Araştırmada 

RAM’larda görev alan özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim hizmetini sunan personel çeşitliliğin 

azlığı, tanılama hizmetleri için gerekli olan oyun odası, gözlem odası gibi işlevsel ortamların olmayışı 

gibi bulgular elde edilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada Van İlinin geleceğinde daha iyi bir özel 

eğitim  hizmeti  sunmak  için  RAM’ların  özel  eğitim  birimlerinin  güçlendirilmesi  ve  bu  bağlamda 

RAM’larda  yapısal  sorunlara  yol  açan  rehberlik  ve  özel  eğitim  birimlerinin  daha  işlevsel  hale 

getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle Van ilindeki özel eğitim 

hizmet  kalitesinin  artırılması  için  RAM’lardaki  özel  eğitim  hizmetlerine  yönelik  bazı  önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Özel eğitim hizmetleri, Rehberlik araştırma merkezleri, Hizmet kalitesi