POSTMODERN ÇOĞULCULUĞUN DİNAMİKLERİ OLARAK DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA YENİ KAVRAMSALCI RESİM VE SERAMİK BİRLİKTELİĞİ


Şahmaran Can G., Çakar N.

JASSS : THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, vol.1, no.91, pp.259-280, 2022 (Scopus)