Sosyal Medyada Hadis Kullanımı -Facebook ve Twitter Özelinde-


Gül R. E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.30, pp.163-182, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Although, the concept of social media has entered our lives in recent years, it spreads rapidly and has become used by billions of people. Turkey too, is not being indifferent to social media usage in the world and it has become a force to take place in the first rows. In addition to positive effects of social media, its negative effects should also be taken into account. Information pollution is the most negative effects of social media usage.

Some people who want to benefit from the positive aspects of social media have created Islamic pages on Facebook and Twitter. In these pages have been shared thousands of narrations. However, there are doubts in these narrations about belonging to The Prophet (p.b.u.h.). In this study, primarily, it has been given brief informations about social media and its usage, and then narrations which shared on created pages on Facebook and Twitter have been evaluated in terms of resources.

Sosyal medya kavramı hayatımıza son dönemlerde girmiş olsa da büyük bir hızla yayılmış, milyarlarca kişi tarafından kullanılır hale gelmiştir. Dünyadaki sosyal medya kullanımına Türkiye de kayıtsız kalmamış ve sosyal medya kullanımında ilk sıraları zorlar hale gelmiştir. Sosyal medyanın olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerini de görmek gerekmektedir. Bunların başında ise bilgi kirliliği gelmektedir.

Sosyal medyanın olumlu yönlerinden faydalanmak isteyen bazı kişiler Facebook ve Twitter’da İslamî sayfalar ve bunlar arasında da hadis sayfaları oluşturmuşlardır. Bu sayfalarda binlerce rivâyet paylaşılmaktadır. Ancak bu rivâyetlerin birçoğunun Hz. Peygamber’e (s.a.s.) aidiyeti konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle sosyal medya ve kullanımı hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra ise Facebook ve Twitter’da oluşturulmuş sayfalarda paylaşılan rivâyetler kaynak açısından değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.