el-Emsalu'l-Arabiyyetu'ş-Şabiyye fi Esard -el-Mavdu ve'l-Luğa/Siirt Arapçasında Halk Atasözleri -Konu ve Dil-


Creative Commons License

Timurtaş A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.89-110, 2016 (Peer-Reviewed Journal)