el-Emsalu'l-Arabiyyetu'ş-Şabiyye fi Esard -el-Mavdu ve'l-Luğa/Siirt Arapçasında Halk Atasözleri -Konu ve Dil-


Creative Commons License

Timurtaş A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.89-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.89-110