The Change and The Development of Attitudes of Science Teacher Candidates Towards Science Branches


Creative Commons License

Erdemir N., Bakırcı H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.161-170, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161-170
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Her geçen gün nitelikli öğretmenin öneminin artmasının yanında toplumun öğretmenden beklentileri de değişmektedir. Bu nedenle ülkeler, öğretmen eğitimine her geçen gün daha fazla önem vermektedirler. Çünkü öğretmenlerin bilimsel donanımı ve mesleğe karşı tutumu, öğrencileri fen derslerinde daha fazla etkileyeceği bilinmektedir. Bu çalışma, fen ve teknoloji öğretmeni olacak öğretmen adaylarının fen branşlarına (fizik, kimya, biyoloji) karşı tutumlarının, gelişim ve değişimlerini araştırmaktadır. Araştırmanın evrenini, 1. ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem olarak beş üniversitede öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıftaki fen bilgisi öğretmen adayları seçilmiştir. Çalışma (200+200) 400 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ölçek olarak ise 45 maddeden oluşan 5’li “Likert” tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının tutumlarında her üç branşa karşı aynı derecede tutum gelişimi gözlenmemiştir. Birinci sınıftaki tutum gelişimi, dördüncü sınıftaki tutum gelişimi ile aynı derecede olmadığı tespit edilmiştir. Branşlara göre tutum değişimleri dikkate alındığında fizik, biyoloji ve kimya disiplinleri olarak sıralanabilir. Öğretmen adaylarındaki bu tutum gelişiminin nedenlerini araştırmak için daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Eğitim fakültelerinde görev yapacak fenci öğretim elemanlarının fen eğitimcilerinden seçilmesi tutum gelişimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülebilir.