THE EFFECT OF DIFFERENT SOWING TIME, BACTERIA AND FERTILIZER TYPES ON NUTRIENT CONTENT AND IN VITRO NUTRIENT DIGESTION OF FENUGREEK (Trigonella Foenum Graecum L.) GROWN IN VAN ECOLOGICAL CONDITIONS


Aldemir R., Temur C., Tunçtürk R.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI DATE PLACE May 27-29, 2022 Van, Turkey GENERAL COORDINATOR SAMIRA KHADHRAOUI ONTUNC LANGUAGES Turkish, Azerbaijanian,, Van, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.13-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

FARKLI EKIM ZAMANı, BAKTERI VE GÜBRE ÇEŞİDİNİN VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETIŞTİRİLEN ÇEMEN (Trigonella Foenum Graecum L.)  OTUNUN BESİN MADDE İÇERİĞİ VE İN VİTRO BESİN MADDE SİNDİRİMLERİNE ETKİSİ

 

ÖZET    

Bu çalışma Van YYÜ Ziraat Fakültesi deneme arazisinde 1 Nisan ve 20 Nisanda ekimi yapılan çemen bitkisinden elde edilen kuru otlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ekimler sırasında, nodozide bakteri inokulantı ve Diamonyumfosfat  (DAP), Kent arıtma çamuru (KAÇ), Humik Asit (HA), Çiftlik gübreleri (ÇG) uygulanmıştır. Çalışmada Gürarsan çeşidi çemen (Trigonella foenum graecum L.) bitkisinin kuru otlarının besin maddesi içeriklerinin ve in vitro sindirim değerlerini belirlemek amaçlanmıştır. Elde edilen çemen otlarının kuru madde (KM), ham kül (HK), organik madde (OM), ham protein (HP), nötral deterjan fiber (NDF), asit deterjan fiber (ADF) değerleri ve in vitro KM ve OM sindirimleri tespit edilmiştir. Çalışma sonunda edilen bulgular değerlendirildiğinde, 20 Nisanda, bakteri uygulaması yapılarak, Humik asit içeren gübre kullanılması hayvan besleme açısından besin madde içerikleri görece daha iyi olan çemen otlarının elde edilebileceği söylenebilir. İn vitro sindirim değerleri dikkate alındığında ise 1 Nisanda ekimi yapılan çemen bitkisine bakteri uygulaması ve DAP gübresi kullanılmasının daha iyi olacağı kanaati oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çemen otu, besin madde içeriği, in vitro sindirim.

 

THE EFFECT OF DIFFERENT SOWING TIME, BACTERIA AND FERTILIZER TYPES ON NUTRIENT CONTENT AND IN VITRO NUTRIENT DIGESTION OF FENUGREEK (Trigonella Foenum Graecum L.) GROWN IN  VAN ECOLOGICAL CONDITIONS

ABSTRACT

This study was carried out on dry herbs obtained from the fenugreek plant planted on April 1 and April 20 in the experimental field of Van YYU Faculty of Agriculture. During sowing, nodozial bacteria inoculant and Diammonium phosphate, sewage sludge, Humic Acid, Farm yeard manure were applied in . In this study, it was aimed to determine the nutrient content and in vitro digestion values of the roughage of Gürarsan variety fenugreek (Trigonella foenum graecum L.). Dry matter, ash, organic matter, crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber values and in vitro Dry matter and Organic Matter digestions of the  fenugreek herbs were determined. When the findings obtained at the end of the study are evaluated, it can be said that by applying bacteria on April 20, using fertilizer containing humic acid, fenugreek grasses with relatively better nutritional content in terms of animal nutrition can be obtained. Considering the in vitro digestion values, it was concluded that it would be better to apply bacteria and use DAP fertilizer to the fenugreek plant planted on April 1.

Keywords: Fenugreek, nutrient content, in vitro digestion.