Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri


Creative Commons License

Atıcı A. A. , Gültekin A., Şen F., ELP M.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, pp.517-528, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, microbiological, physical, and chemical characters of drinking water supplied from city of Ercis were analyzed. Temperature, turbidity, conductivity, dissolved oxygen, biological oxygen demand,  chemical oxygen demand, calcium, magnesium, total hardness, total alkalinity, free chloride, carbonate, bicarbonate, nitrite, nitrate, ammonia, phosphorus, zinc, copper, nickel, cobalt, cyanide, fluoride, aluminum, iron, potassium, manganese, molybdenum, silicon and microbiological parameters were analyzed in the laboratory. The results were evaluated according to “Turkish Regulation of Surface Water Quality Management, Turkish Water Pollution Control Regulations, TS 266, Turkish Regulation on Water Intended for Human Consumption.”

Bu çalışmada Van ili Erciş İlçesi ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde içme suyu olarak kullanıldığını belirlediğimiz suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir.  Örneklerde fiziksel olarak sıcaklık, bulanıklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, tuzluluk, kimyasal parametrelerden biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, pH, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam alkalinite,  karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak, fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt, siyanür, florür, alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden, silisyum analizleri ve fekal koliform analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiTS-266 ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kriterlerine göre değerlendirilmiştir.