The Effect of Vlog Contents on the Online Purchase Intention and A Research


Creative Commons License

Çelik Z., Uslu A.

ISPEC 6th International Conference on Social Sciences & Humanities, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.1-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Vlogs are tools commonly used by consumers to disseminate, search, and collect information about a product and brand. It is possible to collect information about a brand or product by watching vlog-themed content shared by brands or real persons on their private websites, social media accounts or YouTube. The aim of this study is to examine the effect of watching vlog-themed content on online purchasing intention in the online information search process of consumers within the framework of Technology Acceptance Model, Flow Theory and Theory of Reasoned Action. The research model of this study was developed with variables of watching vlog-themed content, perceived ease of use, perceived usefulness, flow experience dimensions (intrinsic interest, curiosity, autotelic experience, time distortion, focused attention and control sense), attitude towards vlog use and online purchase intention.

A vlog content viewing scenario has been developed for product information. Within the framework of this scenario, data were collected from vlog content users with the online survey method. Data were entered into the SPSS package program for 332 online questionnaires. SPSS 25 package program was used for frequency, factor, reliability and regression analysis.

According to this study results, watching vlog-themed content has a positive and significant effect on flow experience dimensions (intrinsic interest, curiosity, autotelic experience, time distortion, focused attention and control sense); perceived ease of use has a positive and significant effect on watching vlog-themed content, perceived usefulness, and flow experience dimensions (intrinsic interest, curiosity, autotelic experience, time distortion, focused attention and control sense); perceived usefulness has a positive and significant effect on flow experience dimensions (intrinsic interest, curiosity, autotelic experience, time distortion, focused attention and control sense) and attitude towards vlog use; flow experience dimensions (intrinsic interest, curiosity, autotelic experience, time distortion, focused attention and control sense) have a positive and significant effect on perceived usefulness, and attitude towards vlog use. In addition, the attitude towards vlog use has a positive and significant effect on online purchase intention. The research successfully explains the relationship between flow experience dimensions, consumer-vlog use interaction, and purchase intention. 

Vlog'lar, tüketiciler tarafından ürün ve marka hakkında bilgi yaymak, aramak ve toplamak için yaygın olarak kullanılan araçlardır. Markaların veya gerçek kişilerin özel web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında veya YouTube'da paylaştıkları vlog içerikleri izleyerek marka veya ürün hakkında bilgi toplamak mümkündür. Çalışmanın amacı, tüketicilerin online bilgi arama sürecinde, vlog temalı içerik izlemenin online satın alma niyetine etkisini Teknoloji Kabul Modeli, Akış Teorisi ve Gerekçeli Eylem Teorisi çerçevesinde incelemektir. Bu çalışmanın araştırma modeli, vlog temalı içerik izleme, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, akış deneyimi boyutları (içsel ilgi, merak, ototelik deneyimi, zamanın dönüşümü, dikkatin yoğunlaşması ve kontrol duygusu), vlog kullanımına yönelik tutum ve online satın alma niyeti değişkenleri açısından geliştirilmiştir.

Ürün bilgisi için bir vlog içerik görüntüleme senaryosu geliştirilmiştir. Bu senaryo çerçevesinde online anket yöntemi ile vlog içerik kullanıcılarından veriler toplanmıştır. 332 online anket için SPSS paket programına veri girişi yapılmıştır. Frekans, faktör, güvenilirlik ve regresyon analizi için SPSS 25 paket programı kullanılmıştır.

Bu çalışma sonuçlarına göre, vlog temalı içerik izlemenin, akış deneyimi boyutları (içsel ilgi, merak, ototelik deneyimi, zamanın dönüşümü, dikkatin yoğunlaşması ve kontrol duygusu) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır; algılanan kullanım kolaylığının, vlog temalı içerik izleme, algılanan fayda ve akış deneyimi boyutları (içsel ilgi, merak, ototelik deneyimi, zamanın dönüşümü, dikkatin yoğunlaşması ve kontrol duygusu) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır; algılanan faydanın, akış deneyimi boyutları (içsel ilgi, merak, ototelik deneyimi, zamanın dönüşümü, dikkatin yoğunlaşması ve kontrol duygusu) ve vlog kullanımına yönelik tutum üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır; akış deneyimi boyutlarının (içsel ilgi, merak, ototelik deneyimi, zamanın dönüşümü, dikkatin yoğunlaşması ve kontrol duygusu), algılanan fayda ve vlog kullanımına yönelik tutum üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır. Ayrıca vlog kullanımına yönelik tutum, online satın alma niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Araştırma akış deneyimi boyutları, tüketici-vlog kullanım etkileşimi ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi başarılı şekilde açıklamaktadır.