el-Hikme fi'ş-Şi'ri'l-Arabi Ebu'l-Feth el-Busti Nemuzecen


Al Husain A., Timurtaş A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.38-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)