Protective Effect of Chitosan Against Lead-Induced Oxidative Stress in Rat Kidneys


Creative Commons License

Özdek U., TOZ H., Kömüroğlü A. U. , Mis L., Huyut Z., Değer Y.

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.30, no.3, pp.187-191, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: VAN VETERİNARY JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.187-191

Abstract

 

Chitosan is a natural polymer with antioxidant and chelating properties. This study investigated the effects of chitosan on lead (Pb), malondialdehyde (MDA), 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG), glutathione (GSH), ceruloplasmin concentrations and catalase (CAT) activity in the kidney tissue of the rats exposed to lead. 28 male Wistar albino rats were divided into four groups of eight each: control (C), lead group (Pb group), lead+ chitosan (Pb+CS group), and chitosan (CS group). The lead group was administered 50 mg/kg lead acetate intraperitoneally (ip) for 5 days, and the chitosan groups (CS+Pb and CS groups) were administered 200 mg/kg chitosan for 28 days via gavage. At the end of the study, Pb, MDA, 8-OHdG, ceruloplasmin, GSH concentrations and catalase activity were measured in the kidney tissue. In the Pb-treated groups when compared with the control group, Pb, MDA, 8-OHdG, ceruloplasmin concentrations were significantly increased, and GSH concentration and catalase activity were significantly decreased (p<0.05). Coadministration of chitosan with lead significantly decreased Pb, MDA, and ceruloplasmin levels and significantly increased CAT activity in the kidney tissue (p<0.05). There were no significant changes in GSH and 8-OHDG levels (p>0.05). The obtained results show that chitosan protects the kidney against lead-induced oxidative stress.

 

Kitosan antioksidan ve şelatör özelliğe sahip doğal bir polimerdir. Bu çalışmada kurşun toksikosyonu oluşturulmuş ratların böbrek dokusu kurşun (Pb), molandialdehit (MDA), 8-hidroksi deoksiguanozin (8-OHdG), glutatyon (GSH), seroloplazmin konsantrasyonu ve katalaz aktivitesi üzerine kitosanın etkisi araştırıldı. Her grupta sekiz adet olacak şekilde 28 adet erkek Wistar albino rat, kontrol (C), kurşun grubu (Pb grubu), kurşun+kitosan (Pb+CS grubu) ve kitosan (CS grubu) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Kurşun grubuna 5 gün, 50 mg/kg kurşun asetat intraperitonel (ip) ve kitosan gruplarına (CS+Pb ve CS grupları) 28 gün boyunca 200 mg/kg kitosan gavaj yoluyla uygulandı. Çalışma sonunda, kurşun, MDA, 8-OHdG, seruloplazmin, GSH konsantrasyonu ve katalaz aktivitesi böbrek dokusunda ölçüldü. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Pb uygulanan gruplarda böbrek dokusunda Pb, MDA, 8-OHdG ve seruloplazmin seviyesi arttı, GSH seviyesi ile katalaz aktivitesi ise azaldı (p<0.05). Kurşun ile birlikte kitosan verilmesi böbrek dokusunda Pb, MDA ve seruloplazmin seviyelerini azalttı, CAT aktivitesini arttırdı (p<0.05). GSH ve 8-OHdG seviyelerinde önemli değişiklik olmadı (p>0.05). Elde edilen sonuçlar, kitosanın, kurşun uygulaması oluşan oksidatif streseten böbreği koruduğunu göstermektedir.