Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin (Triticum aestivum L.) Doğal Yağış Koşullarındaki Verim ve Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi


AKTAŞ H., KAHRAMAN M., ERDEMCİ İ., KENDAL E., TEKDAL S., KILIÇ H., ...More

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.86-95, 2017 (Peer-Reviewed Journal)