Organize Hayvancılık Bölgesi “Diyarbakır Örneği”


Creative Commons License

Turan M., Tatar A. M.

13.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19

Abstract

Bu araştırma, Diyarbakır Organize Hayvancılık Bölgesinin mevcut durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini önceden hazırlanan anket formu oluşturmuştur. Anket formları, Diyarbakır Tarıma Dayalı ihtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi‟nde bulunan ve aktif olarak besicilik yapan 15 işletme sahibiyle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin % 13‟ü açık, % 47‟si yarı açık ve % 40‟ı kapalı barınağa sahiptir. İşletmelerin tamamı barınaklarını TKDK projesi kapsamında yapmışlardır. İşletmeler besi materyali olarak kültür ırkı, besi ve kombine sığır kullanmaktadır. Besi yemini işletmeler kendileri yapmak yerine hazır almaktadırlar. İşletmelerin % 47‟sinde 2 kişi, % 27‟sinde 4 kişi, % 13‟ünde 3 kişi ve geriye kalan % 13‟ünde de 1 kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Besi başı ağırlığı olarak işletmelerin % 80‟i 200-300 kg arasında hayvan alırken, % 20‟si 300 kg‟ dan daha ağır hayvanlarla besiye başladıkları belirlenmiştir. Besi sonu ağırlığı bakımından ise, işletmelerin % 53‟ü 500-550 kg arasında hayvanları kesime sevk ederken, % 47‟si 550-800 kg arasında besiye son verdikleri tespit edilmiştir. Sığır besiciliği faaliyetinden memnuniyet düzeyi % 67 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak; sığır besiciliği son yıllarda et fiyatlarının da sürekli artmasıyla dikkat çeken bir sektör olmuştur. Ancak bir taraftan besi materyali bulmada, diğer taraftan yem kaynaklı yüksek üretim maliyeti olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıkları, çözüme gidilmediği takdirde et sorununun giderek artan şekilde karşımızda duracağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, organize sanayi bölgesi, besi sığırı