Selection of Pear Gene Resources in Muş Region


Creative Commons License

Aykut S., Doğan A.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.40, no.3, pp.141-154, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out in Muş province and its districts between 2020-2022. In the study, phenological, pomological and chemical properties of local pear cultivars grown in Muş ecological conditions were obtained. In the region where 42 different local pear varieties determined as a result of the studies were grown, the superior local varieties within the scope of the study were determined by using the "Weighed Rating" method. In order to compare these local varieties with each other, 24 local pear cultivars were selected with superior characteristics in terms of fruit weight, eating quality, external appearance, rustiness, water-soluble dry matter content and fruit flesh hardness as a result of the weighted grading made in 2020. These 24 selected varieties were compared according to the weighted grading results in 2021 and finally 13 local pear varieties were determined as promising. Among the promising local pear cultivars, Güz Armudu-1, Paşa Armudu-2 and Sulu Armut cultivars received the highest scores, respectively. It is aimed to increase the quality of the promising local pear varieties, thus to protect genetic resources and to reveal genotypes that may be candidates for registration

Bu çalışma 2020-2022 yılları arasında Muş ili ve ilçelerinde yürütülmüştür. Araştırmada Muş ekolojik koşullarında yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin fenolojik, pomolojik ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda belirlenen 42 farklı mahalli armut çeşidinin yetiştirildiği bölgede, çalışma kapsamındaki ümitvar mahalli çeşitler "Ağırlıklı Derecelendirme" yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Belirlenen çeşitlerin birbirleriyle karşılaştırılması amacıyla 2020 yılında yapılan tartılı derecelendirme sonucunda meyve ağırlığı, yeme kalitesi, dış görünüş, paslılık durumu, suda çözünebilir kuru madde miktarı ve meyve eti sertliği bakımından 24 mahalli armut çeşidi üstün özellikli seçilmiştir. Seçilen bu çeşitlerde 2021 yılında yapılan tartılı derecelendirme sonuçlarına göre 13 mahalli armut çeşidi ümitvar olarak belirlenmiştir. Ümitvar olan mahalli armut çeşitleri içerisinde en yüksek puanı sırasıyla Güz Armudu-1, Paşa Armudu-2 ve Sulu Armut çeşitleri almıştır. Ümitvar mahalli armut çeşitlerinin kalitesinin artırılması, böylece genetik kaynakların korunması ve tescile aday olabilecek genotiplerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.