Gibberellik Asit Ön Uygulamasına Tabi Tutulmuş Tritikale (× Triticosecale Wittmack)'de Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Üzerine Etkisi


ALTUNER F., Oral E., TUNÇTÜRK R., BARAN İ.

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.22, pp.245-252, 2019 (Peer-Reviewed Journal)