Van Gölü Havzası Balıkları ve Yayılım Bölgeleri


Creative Commons License

Elp M., Atıcı A. A., Şen F., Duyar H. A.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, pp.563-568, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to determine the fish species of Van Lake Basin between in 2008-2012. Van Lake Basin is a closed basin that shaped approximately 2.3 % of Turkey. Because of closed basin character, the differences indicated in species diversity.  Basin is rich in endemic species diversity with plant and animal species. This richness were reflected to fish species. All of the fish species naturally occurring in the lake basin are consist of endemic species. Alburnus tarichiAlburnus timarensisBarbus ercisianusCapoeta cosswigi and Oxynoemacheilus ercisianus exhibited a natural distribution. Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Gambusia holbrooki and Aphanius mento were constituted population from various water sources. In addition, escaped from fish farm sorvaccinated to water resources Oncorhynchus mykiss was unable to create the population. Barbus ercisianus and Capoeta cosswigi shown to create hybrid fish species in Zilan and Deliçay. Cyprinus carpio and Carassius carassius shown to create hybrid fish species in Nazik Lake.

Bu çalışma 2008-2012 yılları arasında Van Gölü Havzasında yayılış gösteren balık türlerini ve yayılış bölgelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Van Gölü Havzası kapalı bir havza olup Türkiye yüzey alanının yaklaşık % 2.3’lük bir kısmını oluşturmaktadır. Kapalı bir havza olmasından dolayı tür çeşitliliği farklılıklar göstermektedir. Havza endemik tür çeşitliliği açısından hem bitki, hem de hayvan türleri olarak oldukça zengindir. Bu zenginlik balık türlerine de yansımıştır. Havzada doğal yayılış gösteren balık türlerinin tamamı endemik türlerden oluşmaktadır. Havzada Alburnus tarichiAlburnus timarensisBarbus ercisianusCapoeta cosswigi ve Oxynoemacheilus ercisianus türleri doğal yayılış göstermektedir. Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Gambusia holbrooki ve Aphanius mento türlerinin ise aşılandıkları çeşitli kaynaklarda populasyon oluşturdukları tespit edilmiştir. Ayrıca havzada çeşitli kaynaklara aşılanan veya balık üretim çiftliklerinden kaçan Oncorhynchus mykiss örnekleri elde dilmiş olsa da populasyon oluşturamadığı görülmüştür. Barbus ercisianus Capoeta cosswigi türlerinin Zilan ve Deliçayda, Cyprinus carpio Carassius carassiustürlerinin ise Nazik gölünde melez bireyler oluşturdukları görülmüştür.