Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen çok ilaca dirençli Acinetobacter ve Pseudomonas izolatlarında karbapenem direncinin araştırılması


Creative Commons License

Rağbetli C., Güdücüoğlu H. , Parlak M.

JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, vol.9, no.3, pp.275-279, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16899/jcm.609560
  • Title of Journal : JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE
  • Page Numbers: pp.275-279

Abstract

Yatan hastalarda Pseudomonas ve Acinetobacter izolatlarında çoklu ilaç direnci (ÇİD) gelişmesine neden olan karbapenem direncinin genotipik analizlerle ortaya konulmasını amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Nisan 2014–Aralık 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi YBÜ'deki hastalardan izole edilen 51 Acinetobacter baumannii ve 51 Pseudomonas aeruginosa izolatlarında karbapenem direncine neden olan genler araştırılmıştır. İzolatların antimikrobiyal duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve BD Phoenix (Becton Dickinson, ABD) otomatize sistemi ile belirlenmiştir. Tüm izolatlarda karbapenem direncine yol açan IMP, VIM, GES, GIM, SPM, OXA-10, OXA23 ve OXA-51 gen bölgeleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile belirlenmiştir. Ayrıca tüm izolatlarda pulse field gel electrophorezi (PFGE) ile klonal ilişki ortaya konmuştur. Bulgular: Toplam 102 izolatın hiçbirinde IMP, VIM, GES, GIM gen bölgeleri tespit edilmemiştir. A. baumannii izolatının tamamında en az bir gen bölgesi pozitif olmak üzere %98'inde OXA-51, %77'sinde OXA-23 ve %4'ünde SPM geni pozitif bulunmuştur. Bu izolatlarda; %77 oranında OXA-23 ile OXA-51 ve %4 oranında OXA-23, OXA-51 ile SPM birlikteliği saptanmıştır. P. aeruginosa izolatında ise OXA-51 %18 ve OXA-10 ise %14 oranında tespit edilmiştir. PFGE yöntemi ile klonal ilişki analizi sonuçlarına göre A. baumannii izolatlarının kümeleşme oranı %80 olarak belirlenirken P. aeruginosa da bu oran %53 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmamızda A. baumannii suşlarının karbapenem direncinden SPM, OXA 23 ve OXA 51 ve P. aeroginosa suşlarının karbapenem direncinden OXA 10 ve OXA 51 tipi karbapenemaz genleri sorumlu bulunmuştur.