Bıldırcın yumurtasının sıçanlarda karbon tetraklorürle oluşturulmuş deneysel karaciğer toksisitesi üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal yönden araştırılması


Özbek H., Taş A., Bayram İ., Tuncer İ., Ceylan E., Tütüncü M.

YYÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.58-62, 2006 (Peer-Reviewed Journal)