Sibeveyhi'nin “el-Kitab” Adlı Eseri Işığında Arap Gramer İlminin Doğuşu


Dede M.

Diğer, ss.117-128, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Sayfa Sayıları: ss.117-128

Özet

Şüphesiz gramer sisteminin her dilde çok büyük bir önemi vardır. Çünkü gramer sistemi dilin yapısını açıklığa kavuşturur ve onunla konuşanların fikirlerine şekil verir.

 

 

Arap gramer sisteminin, doğuda Hint ile batıda Yunan sistemi arasındaki orta bir konumda olması hasebiyle dünyada var olan büyük gramer sistemleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arapçanın sahip olduğu bu özelliklerden dolayı oryantalistlerin, onun doğuşunu ve gelişimini araştırmak için bakışlarını ona çevirmiş olmaları tabiidir.