Farklı Dozlarda Uygulanan Streptozotosinin Sıçan Karaciğerine Etkilerinin Stereolojik Metotlarla İncelenmesi


Yıldız S., Rağbetli M. Ç. , Tülüce Y.

5th International Congress on Medical Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2022, pp.486

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.486
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Karaciğer besin maddeleri ve vitaminlerin kan dolaşımından alınmasından, depolanmasından işletilmesinden ve dağıtılmasından sorumludur. Bu yüzden diyabette karaciğerin etkilenmesi ve bu işlevlerin yerine getirilememesi sonucu çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; farklı dozlarda uygulanan streptozotosinin sıçan karaciğerine etkilerinin stereolojik metodlarla araştırılmasıdır. Çalışmada 3–4 aylık, erişkin, ortalama 250 g ağırlığında 20 adet erkek sıçan kullanıldı. Her grupta beşer adet sıçan olmak üzere toplam dört grup oluşturuldu. Kontrol grubuna hiçbir şey uygulanmazken, sham grubuna serum fizyolojik ve denek gruplarına ise farklı dozlarda streptozotosin (55 mg/kg ve 65mg/kg) uygulandı. Deneyden önce grupların ağırlıkları ve kan glikoz değerleri ile deneyden sonra kan glikoz değerleri ve 1-4. haftalarda ise ağırlıkları ölçüldü. Toplam 4 hafta olan deney süresinin sonunda kontrol ve denek gruplara ait tüm sıçanlar, ketalar (50 mg/kg) anestezisi altında açılarak perfüzyon uygulandı. Karaciğer dokularından alınan parçalar %10 tamponlu formaldehit solüsyonunda tespit edildi ve parafine gömüldü. Histolojik kesitler hazırlandı, Hematoksilen-Eosin ile boyandı, monte edildi ve ışık mikroskobu altında fotoğrafları çekildi. Karaciğer dokusunun hacim hesaplaması Cavalieri Metodu ile hepatosit sayımı için de fiziksel fraksiyonlama yöntemi kullanılarak her bir grup için ayrı hesaplandı. İstatistiksel analizler için Kruskal Wallis, Tukey çoklu testleri kullanıldı. Streptozotosin verilen gruplarda, karaciğer volümünde ve hepatositlerin sayısında anlamlı bir artış gözlendi (P<0.05). Diyabette oluşan insülin direnci hepatositlerde yağ vakuollerinin oluşmasına ve hepatositlerin normal şartlar dışında çalışmaya zorlanmasına sebep olabilir. Bu durumda da karaciğerde hiperplazi gelişerek hacim artışı gerçekleşir.