Covid-19 Pandemic and Its Effects on Tourism


Alaeddinoğlu F., Rol S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.0, pp.233-258, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Covid-19, which is a new type of coronavirus disease, has effected the whole world in a very short time, caused hundreds of thousands of people to die and the physical and mental health of billions of people to deteriorate. This pandemic, which deeply affected the economic and social life of the world, has caused to be declared curfews for days, made people forget the old and created new normals. In the study in this context, the relationship between tourism and outbreaks initially was examined, and the crises caused by epidemics that affected the world in the past, and the solutions produced were scrutinized. It was determined that people's understanding of the holiday has been changed significantly during the pandemic period. Under normal conditions, the economic and social preferences of consumers are in the forefront in making travel decisions, whereas it is understood that psychological preferences became more evident in pandemic periods. Also during the epidemic periods, it is seen that there will be significant differences in people's holiday preferences, the distance they can travel, and their will to go on vacation. In the study, which included the idea that the effects of pandemic will be deep and long-term and therefore the restructuring of tourism is necessary, it has been understood that how important especially crisis management, the technological applications used, the new rules, and the precaution packages in the success of the process. Moreover, Covid-19 can contribute to the redefinition of many facts in tourism and to re-establishing the balances, and to create a tourism understanding where more responsible and ethical rules are applied completely.

Yeni tip bir koronavirüs olan Covid-19, çok kısa bir süre içerisinde bütün dünyayı etkisi altına almış, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyarlarca insanın fiziksel ve ruhsal sağlığının bozulmasına neden olmuştur. Dünyanın ekonomik ve sosyal yaşamını derinden etkileyen bu salgın günlerce sokağa çıkma yasakları ilan ettirmiş, eskiyi unutturup yeni normaller yaratmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, öncelikle turizm ve salgınlar arasındaki ilişki incelenmiş ve geçmişte dünyayı etkisi altına alan salgınların turizmde yarattığı krizler ve üretilen çözümler irdelenmiştir. Salgın dönemlerinde insanların tatil anlayışlarının büyük ölçüde değiştiği belirlenmiştir. Zira normal şartlarda, tüketicilerin seyahat kararı almalarında ekonomik ve sosyal tercihlerinin ön planda olduğu, oysa pandemi dönemlerinde psikolojik tercihlerin belirginleştiği anlaşılmaktadır. Ayrıca salgın dönemlerinde, insanların tatil tercihlerinde, kat ettikleri mesafede ve tatile çıkma iradelerinde önemli farklılaşmaların yaşandığı görülmektedir. Pandeminin etkilerinin derin ve uzun dönemli olacağı, bu nedenle turizmin yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğu düşüncesine yer verilen çalışmada, başta kriz yönetimi olmak üzere, kullanılan teknolojik uygulamalar, yeni kurallar ve alınacak önlem paketlerinin sürecin başarılmasında ne denli önemli oldukları anlaşılmıştır. Dahası, Covid-19, turizmde birçok şeyin yeniden tanımlanmasına ve dengelerin yeniden kurulmasına, daha sorumlu ve etik kuralların bütünüyle uygulandığı bir turizm anlayışının yaratılmasına katkı sunabilir.