International Tourists' Perception of Van


Creative Commons License

Alaeddinoğlu F., Şit C.

Journal of Humanities and Tourism Research, vol.1, no.5, pp.112-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Van 1990’lı yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden her bin (1000) turistten onyedisinin ziyaret ettiği bir turizm bölgesi iken, bugün bin (1000) turistten sadece 1,3'ünün ziyaret ettiği bir varış noktası haline gelmiştir. Şüphesiz uluslararası turist sayısındaki bu azalışın birçok sebebi vardır. Bunların bir kısmı uluslararası konjonktürle ilgiliyken bir kısmı da ulusal ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin sonucudur. Ancak her ne şekilde olursa olsun uluslararası turistin Van’a ilişkin algısı mevcut sorunların çözümünde ana değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, Van’ı ziyaret eden 351 yabancı turiste 23 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, Van’ı ziyaret eden turistlerin geldikleri ülke çeşitliliğinin büyük ölçüde değiştiği ve Van’ın tek pazara (İran) muhtaç bir varış yeri haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, tatil anlayışına bağlı olarak işletmeleri hizmet ve ürün kalitesi açısından olumsuz etkilemiştir. Gelen turistlerin büyük ölçüde az harcama yaptıkları ve kaliteyi çokça aramadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla uluslararası turizmde öne çıkması gereken birçok değişken alt sıralarda kendine yer bulmuştur. Bununla birlikte Van’ı ziyaret eden uluslararası turistlerin %67’sinin başka bir yere uğramadan Van’a doğrudan geldiği, %59,3’ünün ilk gelişi olduğu ve %56,7’sinin ise Van’da eğlence altyapısını yetersiz bulduğu anlaşılmaktadır.