Ekstansif Şartlarda Karakaş-Akkaraman Koyunlarının Süt Verim Özellikleri


Yılmaz O., Denk H., Arslan M.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.19, pp.67-72, 2003 (SCI-Expanded)