The Effect of Perceived Innovativeness of the Digital Turkish Lira on Intention to Use: The Mediating Role of Attitude


Creative Commons License

Çelik Z., Yiğenoğlu K.

2. International Hasankeyf Scientific Studies and Innovation Congress, Batman, Turkey, 25 - 26 June 2022, pp.346-355

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.346-355
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) took action in cooperation with local technologies to produce Digital Turkish Lira. Thanks to the digital wallet accounts opened for them, consumers will be able to use Digital Turkish Lira for their shopping. Accordingly, this study aims to examine the effect of perceived innovativeness of the digital Turkish lira on the intention to use it and the mediating role of attitude in this effect. For this study, data were obtained from 407 Turkish citizens through an online questionnaire. According to the Structural Equation Modeling results, the perceived innovativeness of the Digital Turkish Lira has a significant and positive effect on the attitude towards the Digital Turkish Lira and the intention to use the Digital Turkish Lira. In addition, the effect of attitude on intention to use is also significant and positive. Finally, according to the Process Macro path analysis results, the mediating role of attitude in the indirect effect of perceived innovativeness on intention to use is significant. However, according to the One-Way ANOVA test results, there is no significant difference between the X, Y, and Z generations in terms of their attitudes towards the Digital Turkish Lira and their intention to use this currency. In conclusion, this study successfully explains the link between the perceived innovativeness of the Digital Turkish Lira, the attitude towards the Digital Turkish Lira, and the intention to use the Digital Turkish Lira in the future.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dijital Türk Lirası üretmek için yerel teknolojilerle iş birliği içinde harekete geçtiği bilinmektedir. Tüketiciler kendilerine açılan dijital cüzdan hesapları sayesinde alışverişlerinde Dijital Türk Lirası kullanabileceklerdir. Buna göre, bu çalışma, dijital Türk lirasının algılanan yenilikçiliğinin onu kullanma niyeti üzerindeki etkisini ve bu etkide tutumun aracılık rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma için 407 Türk vatandaşından online anket yoluyla veri elde edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modellemesi sonuçlarına göre, Dijital Türk Lirası'nın algılanan yenilikçiliği, Dijital Türk Lirası'na yönelik tutum ve Dijital Türk Lirası kullanma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca tutumun kullanım niyeti üzerindeki etkisi de anlamlı ve olumludur. Son olarak, Process Macro yol analizi sonuçlarına göre, algılanan yenilikçiliğin kullanım niyeti üzerindeki dolaylı etkisinde tutumun aracılık rolü anlamlıdır. Bununla birlikte, Tek-Yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre, Dijital Türk Lirası'na yönelik tutumları ve bu para birimini kullanma niyetleri açısından X, Y ve Z jenerasyonları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma Dijital Türk Lirası'nın algılanan yenilikçiliği, Dijital Türk Lirası'na yönelik tutum ve Dijital Türk Lirası'nı gelecekte kullanma niyeti arasındaki bağlantıyı başarılı bir şekilde açıklamaktadır.