Stres Kuramları Bağlamında İçsel ÇatışmanınDışsal Savaşa Dönüşümüne İlişkin Bir Çözümleme


TANHAN F., ÖZOK H. İ.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüVankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-77, 2018 (Peer-Reviewed Journal)