Sarf İlmi ve Bazı Âyetlerin Açıklanması Bağlamında Bu İlmin Önemi Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Hakçıoğlu M. M., Hakçıoğlu M. Ş.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.42-55, 2023 (Peer-Reviewed Journal)