Karbon tetraklorür ile Oluşturulan Doku Hasarında Allium schoenoprasum L. Uygulamasının Karaciğer ve Böbrek dokusunda Total Antioksidan ve Total Oksidan Düzeyine Etkisi


Koçak Y. , Oto G. , Yücel U. M. , Yaşar S. , Arıhan O.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Bu çalışmada karbon tetraklorür (CCL4) ile karaciğer ve böbrek hasarı oluşturulmuş sıçanlarda Allium schoenoprasum L. (AS) uygulamasının total antioksidan durum (TAS), total oksidan durum (TOS) ve oksidatif stress indeksine (OSİ) etkileri incelendi. Deneysel materyal olarak 170-210 g ağırlığında dişi sıçan kullanıldı. Her grupta yedi sıçandan oluşan; Kontrol (K), karboksimetilselüloz (CMC), karbontetraklorür (CCL4), Legalon (Silimarin), AS 100 mg/kg, AS 200 mg/kg, AS 400 mg/kg, CCL4 + AS 100 mg/kg CCL4 + AS 200 mg/kg, CCL4 + AS 400 mg/kg deney grupları 10 gruba ayrıldı. Doku hasarı oluşturmak için 1ml/kg CCL4 tek doz intraperitoneal yolla uygulandı. Çalışmanın sonucunda karaciğer ve böbrek dokularında TAS ve TOS düzeyleri ölçüldü. OSİ, TAS ve TOS değerlerine göre hesaplandı. Karaciğer dokusunda TAS, CCL4 grubunda düşük olarak saptandı. K ile CCL4 grubu arasında anlamlı bir fark oluşurken (p<0.05), CCL4 ile CMC ve AS grupları arasında fark olmadığı görüldü. Karaciğer TOS bakımından gruplar anlamlı bir fark görüldü (p<0.05). TOS bakımından CCL4 göre, K, CMC, AS grupları ile CCL4+AS 400 mg/kg grubu anlamlı bir fark oluşturdu (P<0.05). Karaciğerde OSİ düzeyi, CCL4 grubunda, diğer gruplara göre artış gösterdi (P<0.05). Böbrek dokusunda TAS düzeyinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Böbrek TOS ve OSİ düzeylerinde, CCL4 grubu en yüksek değeri alırken, CCL4 grubuna göre K, AS ekstreleri ve CCL4 + AS 200 ve 400 mg/kg dozları anlamlı bir azalma oluşturdu (P<0.05). Sonuç olarak, CCL4 uygulanan sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında farklı dozlardaki AS ekstrelerinin, TAS ve TOS düzeylerini değiştirerek OSİ değerlerini K grubuna yaklaştırdığı tespit edildi.