A pre-study for relationship between change of Lake Van level and pre-consolidation pressure


ERDEVE ÖZVAN E., Özvan A.

6th International GAP Engineering Conference – GAP2018, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, no.1, pp.97-101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97-101
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Besides being the largest lake of Turkey, Lake Van is also one of the most diverse lake with its formation, level changes and chemistry. In some studies, it has been reported in the past that it has reached higher levels than the current level. In this study, it was aimed to determine the possible relationship between the pre-consolidation pressure (σpc) value of the clayey soils and the lake level changes in the east of Lake Van. When the calculated σpc value and the effective stress (σı) value were correlated, it was observed that the σpc values of the clays in the campus area of Van Yüzüncü Yıl University indicate the shallow period of the lake. This result indicates that the geological age of clays in the east of Lake Van should be re-evaluated.

 

Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölü olmasının yanında oluşumu, seviye değişimleri ve kimyasıyla aynı zamanda en farklı göllerinden biridir. Geçmişte mevcut kotundan daha yüksek seviyelere çıktığı bazı çalışmalarda belirtilmiştir. Bu çalışmada, Van Gölü doğusundaki killi zeminlerin ön konsolidasyon basıncı (σpc) değeri ile göl seviye değişimleri arasındaki olası ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hesaplanan σpc değeri ile efektif gerilme (σı) değeri ilişkilendirildiğinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanındaki killerin σpc değerlerinin gölün sığ dönemine işaret ettiği gözlenmiştir. Bu sonuç, Van Gölü doğusundaki killerin jeolojik yaşının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.