Afet Dönemlerinde Gıda Güvencesi ve Güvenli Gıda


Torusdağ G. B.

IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu (Afet Dönemlerinde Gastronomi ve Beslenme), İzmir, Turkey, 8 - 09 June 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumun tamamı veya belirli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğa, teknoloji veya insan kaynaklı afetler; yoksulluğu, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi artırmaktadır. Meydana gelen afetler sonucunda toplumların güvenli gıdaya ulaşma potansiyeli olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle afetleri yönetebilmek kadar afetlere hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Bunlar için ciddi çabalar gösterilmedikçe, afet riskleri sürdürülebilir kalkınmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının önünde giderek daha önemli bir engel haline gelecektir. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan ‘açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve beslenmenin iyileştirilmesi’ hedeflerine ulaşılması açısından önemli risk teşkil edecektir. Bu çalışmada, nitel araştırmalarda bir veri toplama tekniği olan doküman analizi yapılarak literatür taraması gerçekleştirilecektir. Afet durumlarında gıda güvencesinin sağlanması kapsamında gıdanın bulunabilmesi ve bireylerin buna erişebilmesinin yanı sıra güvenli gıda hazırlama ve saklama amacıyla bir eylem planı önerisi sunulmaya çalışılacaktır.