Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Gevaş Meslek Yüksekokulu Örneği


Creative Commons License

Kara M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.37, pp.139-152, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 37
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.139-152

Abstract

The graduates of associated egree programs work as members
of proffession in privatesector and publıc sector and they need to have
profeesional qualifications. Accounting and Tax applications
programs servet his purpose with a lot of qualified members of
proffesion. The development of markets, the increase in legal procedures in financial processes, complexity of monetary processes
and al ot of technologicalin novations have made the proffession of
accounting veryimportant. The increase in importance of this
proffesionbrings the need of qualified and well-educated members.
This research aims to determine the proffesional qualifications
that the students of Accounting and Tax Applications programs need
to have and the abilities they have gained during the intership.

Ön lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslek elemanı olarak
çalışmakta olup, çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda birçok mesleki
becerilere sahip olması gerekmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
programları yetiştirdikleri meslek elemanları ile bu amaca önemli ölçüde
hizmet etmektedirler. Piyasaların gelişimi, finansal işlemlere ait hukuki
mevzuatın artması, parasal işlemlerin daha da karmaşık hale gelmesi ve
birçok teknolojik yenilik muhasebecilik mesleğini günümüzde çok önemli bir
konuma getirmiştir. Mesleğin öneminin artışı daha nitelikli ve eğitimli
muhasebe meslek elemanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bu araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun
olacak olan öğrencilerin eğitim öğretim boyunca teorik olarak sahip olması
gereken mesleki beceriler ile staj boyunca kazandığı mesleki yeterlilik
seviyesini tespit etmeye yöneliktir.