NANOPARTİKÜL İÇERİKLİ SIVI BESİYERLERİNDE Lactococcus garvieae İZOLATLARININ GELİŞİM FARKLILIKLARININ SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK BELİRLENMESİ


Önalan Ş., Yavuz H. İ.

Menba Journal of Fisheries Faculty, vol.5, no.1, pp.6-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Menba Journal of Fisheries Faculty
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.6-15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the positive-negative effects of the effects of the development of nanoparticle formation on bacteria. To determine the rate of action of nanoparticles on the growth ofLactococcus garvieae isolates and their phenotypic-molecular identification in solid medium, 10ml Tryptic Soy Broth (TSB), 9ml TSB-1ml nanoparticle (NP), 5ml TSB-5ml nanoparticle, 1ml TSB-9ml nanoparticle and 0.5ml TSB-9,5ml nanoparticle. 100 ul of L. garvieae (LG) isolate was added to the media with optical density (OD) of 0.2 at 600nm. 10 ml of TSB was used as negative control with no bacterial suspension added. At the end of the study, it was found that the maximum OD was reached at the end of the control group samples and at the end of the incubation period. Among the other groups with the addition of nanoparticles, the fastest development was in the 3rd group (5TSB + 5NP + LG) and the lowest in the 5th group (0,5TSB + 9,5NP + LG). The maximum bacterial optical density development of nanoparticle containing media was 2. (9 TSB +1 NP + LG), 3. (5 TSB + 5 NP + LG), 4. (1 TSB + 9 NP + LG) and 5 (respectively). 0.5 TSB + 9.5 NP + LG groups were observed. According to these results, it is seen that the use of nanoparticle (Fe) for bacterial development is 50%. However, the rate of less than 5% of the medium inhibits bacterial growth.

Bu çalışmada nanopartikül halinde sıfır değerlikli demir (Fe)’in bakteriler üzerine gelişimlerinin etkilerininpozitif-negatif etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Lactococcus garvieae izolatlarının gelişimlerinenanopartiküllerin etki oranının hesaplanabilmesi amacıyla katı besiyerinde ekimleri ve fenotipik-moleküleridentifikasyonları belirlenmesinin ardından 10ml Tryptic Soy Broth (TSB), 9ml TSB-1ml nanopartikül (NP), 5mlTSB-5ml nanopartikül, 1ml TSB-9ml nanopartikül ve 0,5ml TSB-9,5ml nanopartükül oranlarındaki besiyerlerineoptik dansitesi (OD) 600nm’de 0,2 olan 100ul L. garvieae (LG) izolatı eklenmiştir. Çalışmada bakteri süspansiyonu eklenmemiş 10 ml TSB negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kontrol grubu örnekleri hem gelişim hızı hem de inkübasyon süresi sonunda maksimum OD değerine ulaşıldığı görülmüştür.Nanopartikül eklemesi yapılan diğer gruplar içerisinde en hızlı gelişimin 3. grupta (5TSB+5NP+LG) olduğu, en düşük ise 5. grupta (0,5TSB+9,5NP+LG) olduğu görülmüştür. Nanopartikül içerikli besiyerlerinde maksimumbakteriyel OD gelişimleri ise sırasıyla 2. (9 TSB +1 NP + LG), 3. (5 TSB + 5 NP + LG), 4. (1 TSB + 9 NP + LG)ve 5. (0,5 TSB + 9,5 NP + LG) gruplarda oluştuğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre bakteriyel gelişim için nanopartikülün (Fe) kullanımının %50 oranında olmasının en uygun gelişim miktarı olduğu görülmektedir. Ancak besiyeri oranının %5’in altında olmasının bakteriyel gelişimi engellediği tespit edilmiştir.