Evaluation of Homocysteine Levels in Neonatal Calves with Diarrhea


Creative Commons License

Kozat S. , Özkan C. , Okman E. N.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.27, no.12, pp.271-277, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 12
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.9775/kvfd.2020.24894
  • Title of Journal : KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Page Numbers: pp.271-277
  • Keywords: Homocysteine, Neonatal calf, Diarrhea, HYPERHOMOCYSTEINEMIA, DIAGNOSIS, BIOMARKER, DISEASE

Abstract

Bu çalışmanın amacı ishalli yenidoğan buzağılarda serum homosistein (HCY) ile kreatinin, üre, venöz kan gazı ve elektrolit değerleri arasındaki

ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, ishal şikayeti olan, farklı ırk ve cinsiyette ve yaşları 2-24 gün arasında değişen 20 ishalli ve 10 sağlıklı (kontrol)

olmak üzere toplam 30 buzağı üzerinde yürütüldü. Venöz kan gazı sonuçlarına göre, ishalli buzağıların pCO2 ve baz açığı değerleri kontrol

grubu değerlerine göre önemli (P<0.001) düzeyde yüksek belirlenirken, pH, pO2 ve HCO3 değerleri anlamlı (P<0.001) düzeyde düşük saptandı.

İshalli buzağılarda Na+ ve Cl- elektrolit konsantrasyonlarının seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı bulunmazken, serum K+ elektrolit

konsantrasyon seviyeleri kontrol grubuna göre önemli düzeyde (P<0.001) yüksek tespit edildi. İshalli buzağıların serum HCY, folat ve vitamin

B12 konsantrasyon değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek (P<0.001) bulundu. Sonuç olarak; yenidoğan ishalli buzağılarda sıvı

kaybına bağlı olarak dolaşımdaki sıvı hacmi azalmakta ve böbreklerin glomüler filtrasyon hızı düşmektedir. Böbreklerde düşen glomüler

filtrasyon hızına bağlı olarak homosisteinin böbrek yoluyla atılımı aksamakta ve sonucunda da hiperhomosisteine neden olmaktadır. Ayrıca

ishal vakalarında artan homosistein konsantrasyonlarının kardiyovasküler sistemde bozukluklara neden olup olmadığına yönelik yapılacak

araştırmalara ışık tutacaktır.