Balkan Cities in Meşa’irü’ş-Şu’ara of Âşık Çelebi


Çınarcı M. N.

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.277-287, 2021 (Peer-Reviewed Journal)