ROMATOİD ARTRİT VE PRİMER BİLİYER SİROZ BİRLİKTELİĞİ


Creative Commons License

Toprak M. , TOPRAK M. , EDİZ L. , ÖZTÜRK S. , YILMAZ B.

TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019, ss.471

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.471

Özet

Primer Biliyer Siroz (PBS) serolojik olarak kolestazla uyumlu, yüksek titre antimitokondriyal antikorların varlığı ve histolojik olarak kronik nonsüpüratif kolanjit ve granülomlarla seyreden progresif kolestatik karaciğer hastalığıdır. Epidemiyolojik çalışmalarda PBS hastalarında Romatoid Artrit (RA) insidansında anlamlı olarak artış görülmese de PBS hastalarının %1.8-5.6 sında RA saptanmıştır. RA hastalarında da benzer olarak normal popülasyona göre PBS görülme sıklığı artmıştır. Burada RA ve PBS birlikteliği olan olgu sunulmuştur.