Kaptopril ve Lisinopril’in Leishmania tropica Üzerindeki Anti-Leishmanial Etkinliklerinin Mikrokültür Yöntemi İle Belirlenmesi.


BÖLÜKBAŞ B., HÖKELEK M., Beyhan Y. E. , YANIK K.

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi., Kayseri, Turkey, 18 - 23 November 2007, vol.-

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: -
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey