THE POTENTİAL RİSKS OF CHATGPT-4 IN THE CONTEXT OF CYBERSECURITY


Durmuş A., Çiçek Ç.

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 - 07 July 2023, pp.83-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.83-84
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT As the use of artificial intelligence expands day by day, it enables more accurate and faster decision-making through analyzing large data sets using algorithms. Itenhances efficiency by speeding up business processes and provides an easier and more accurate decision-making process by dealing with complex problems. It saves labor in the manufacturing sector, improves the diagnosis and treatment process of diseases in healthcare, and can predict threats in the security sector. ChatGPT is an artificial intelligence model that can autonomously learn natural language processing by using large data sets developed by OpenAI. It processes text with a wide range of languages compiled from billions of web pages and other sources using deep learning algorithms. OpenAI released the first version in 2018 and introduced GPT-3.5 in 2021 with a more advanced language model and processing capability. OpenAI, continuously improving its capabilities and features, has recently released ChatGPT-4 on March 14th. Since it is trained with more data, it provides more accurate results. It also provides faster results since its performance has improved compared to previous versions. Its comprehension and writing abilities have been enhanced, and it has been given the ability to create music and write scripts, and a visual description feature has been added. This study discusses the potential risks that ChatGPT-4 may pose in the context of cybersecurity. Some of these risks include the vulnerability of unsecured data to malicious individuals, the ability to use the model for fraudulent purposes if trained with human behaviors, the potential use of misleading information for disinformation purposes, the availability of malware, and the potential loss of personal data. It can also be used by cybercriminals for computer hacking and phishing. These artificial intelligence algorithms, which approach a level of competition with humans, can also be used for data theft. It may become a tool for malicious purposes as a result of manipulation or hacking. It can also seek to gain power over humans and mimic bad actors. Keyword: Cyber Security, ChatGPT-4, Artificial Intelligence. 

Yapay zekânın gün geçtikçe kullanım alanı genişlemekte, algoritmalar vasıtasıyla büyük veri kümelerini analiz ederek, daha doğru ve hızlı kararların alınmasını sağlamaktadır. İş süreçlerine hız kazandırarak verimliliği artırdığı gibi, karmaşık problemleri ele alarak daha kolay ve daha doğru karar verme süreci sunmaktadır. Üretim sektöründe iş gücünden tasarruf sağlamakta, sağlıkta hastalıkların teşhisi ve tedavi sürecini iyileştirmekte, güvenlik sektöründe ise tehditleri öngörerek önleyebilmektedir. ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen büyük veri kümelerini kullanarak doğal dil işleme konusunda özerk öğrenme yapabilen bir yapay zekâ modelidir. İnternetteki milyarlarca web sayfasından ve diğer kaynaklardan derlenmiş, geniş bir dil yelpazesine sahip metinleri derin öğrenme algoritması kullanılarak işlemektedir. İlk sürümünü 2018 yılında piyasaya süren OpenAl, 2021 yılında GPT-3.5’i daha gelişmiş dil modeline ve işleme yeteneğine sahip olarak ortaya çıkarmıştır. Sürekli yeteneklerini ve özelliklerini geliştiren OpenAI son olarak 14 Mart’ta ChatGPT-4’ü piyasaya sürmüştür. Daha fazla veri kullanarak eğitilmiş olduğu için daha doğru sonuçlar vermektedir. Performansı da önceki sürümlere göre arttığı için daha hızlı sonuçlar vermektedir. Anlama ve yazma kabiliyetleri artırılmıştır. Ayrıca görsel betimleme özelliği eklenmiş, şarkı besteleyebilme ve senaryo yazabilme yetenekleri kazandırılmıştır. Bu çalışmada ChatGPT-4’ün siber güvenlik bağlamında ne tür riskler doğurabileceği ele alınmıştır. Güvenliği sağlanmamış verilerin kötü niyetli kişilerin erişimine açık olması, insan davranışları ile eğitilirse dolandırıcılık amacıyla kullanılabilmesi, yanıltıcı bilgilerin dezenformasyon amacıyla kullanılabilmesi, kötü amaçlı yazılımların ulaşabilir olması ve kişisel verilerin ele geçirilmesi bu risklerden bazılarıdır. Bilgisayar korsanlığı ve kimlik avı amacıyla da siber suçlular tarafından kullanılabilmektedir. İnsanla rekabet edilebilir bir seviyeye yaklaşan bu yapay zeka algoritmaları veri hırsızlığı amacıyla da kullanılabilmektedir. Manipülasyon veya hacklemeye maruziyeti sonucunda kötücül amaçların bir aleti olabilir. İnsanlara karşı güç kazanma arayışı içinde olabilmekte ve kötü insanları taklit edebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, ChatGPT-4, Yapay Zeka.