Effect of aluminum addition on magnesium/pumice composites


Kelen F., Sevin Timur D., Aydoğmuş T.

2. International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'23 Cappadocia), Nevşehir, Turkey, 7 - 09 September 2023, pp.38-43

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38-43
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Mevcut çalışmada, %20 (hacimce) pomza takviyeli, Al alaşımlı (%2 ve %4, ağırlıkça) Mg matrisli kompozit malzemeler sıcak presleme yöntemi ile üretilmiştir. Pomzanın yüksek SiO2 içeriğinden faydalanılarak insitu Mg2Si ve MgO bileşikleri oluşturulmuştur. Bu fazların varlığı XRD analizleri ile doğrulanmıştır. Üretilen kompozitlerin yoğunluklarının hesaplanan teorik yoğunluk değerlerine oldukça yakın olduğu gözlenmiştir. Al oranının artması ile yoğunluğun arttığı saptanmıştır. Pomzanın mikroyapı içerisinde oldukça homojen dağıldığı, az da olsa bazı bölgelerde topaklanmanın meydana geldiği görülmüştür. Akma mukavemeti, basma dayanımı ve kırılma birim şekil değişimi gibi mekanik özellikler oda sıcaklığında uygulanan basma testi ile belirlenmiştir. Akma mukavemetinin sadece pomza içeren kompozite göre, ağırlıkça %2 Al ilavesi ile arttığı, %4 Al eklendiğinde ise azaldığı görülmüştür. Diğer taraftan artan Al miktarına bağlı olarak basma dayanımının arttığı kırılma birim şekil değişiminin ise değişmediği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Magnezyum, Pomza, Alüminyum, Mikroyapı, Mekanik Özellikler