Millî Eğitim Şûralarında Eğitim Finansmanı Sorunu


Creative Commons License

Deniz M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.171-201, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İlki 1939, sonuncusu da 2014 yılında toplam 19 kez düzenlenen Millî Eğitim Şûraları,

Türk eğitim tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığının ve Türk millî

eğitim sisteminin en yüksek danışma organıdır. Şûralara, Millî eğitimle ilgili politikaların

çizilmesinde yol gösterici rolü verilmiştir. Eğitim Şûraları ile ilgili belirtilmesi gereken bir olgu

da her ne kadar resmî bir yapılanma olsa da eğitimle ilgili diğer kişi ve kuruluşların,

sendikaların, işveren örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel girişim temsilcilerinin,

akademisyenlerin de katılımının olmasıdır.

Bu çalışmada; önce giriş bölümünde eğitimin finansmanı hakkında bilgilere sonra şûralar

hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra da gündemini eğitim finansmanı

konusunun oluşturduğu şûralarla, bir şekilde eğitim finansmanı konusuna değinilen şûralar ele

alınmıştır. Burada hangi önerilerin, temennilerin dile getirilmiş olduğu ve sonucunda bunların

hangilerinin yaşama geçirildiği irdelenmiştir.

Bunca eğitim şûrasında görüşülmesine, resmî kurum ve kişilerin dışında eğitimle ilgili diğer

paydaşların da katılımına ve kat edilen ekonomik büyüklüğe rağmen Türkiye’de eğitimin

finansmanı probleminin çözülemeyip sonraki kuşaklara aktarılan bir sorun olarak kaldığı

görülmüştür.