Siklofosfamid ile Oksidatif Stres Oluşturulan Ratlarda R. Anatolyi ve Klorojenik Asidin Protein Karbonil Üzerine etkisi


Creative Commons License

Bakır A., Ekin S., Fırat M.

9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, R.anatolyi(RA) bitki çiçeği ekstraktı ve klorojenik asitin(CA) koruyuculuğunun siklofosfamid (CP) kullanılarak oksidatif stres oluşturulan ratlarda karaciğer ve böbrek dokularında protein karbonil(PCO) üzerine etkilerini tespit etmektir. Deneysel çalışmada 6 farklı grup ve 48 adet Wistar Albino ırkı dişi rat kullanıldı. Gruplar kontrol, 200 mg/kg CP, 100 mg/kg CA, 300 mg/kg RA, 200 mg/kg CP + 300 mg/kg RA ve 200 mg/kg CP + 100 mg/kg CA şeklindedir. Deneysel aşama 7 gün sürdürüldü ve bu aşamada bitki ekstraktı ve klorojenik asit dozları ratlara gavaj yoluyla verildi. CP ise intraperitoneal olarak uygulandı. Karaciğer PCO verilerinde kontrol grubu ile 200 mg/kg CP grup arasında fark (p<0.01) ve 200 mg/kg CP grup ile 300 mg/kg RA grup arasındaki fark (p<0.05) anlamlı bulundu. Böbrek PCO verilerinde kontrol grubu ile 200 mg/kg CP grup arasında ki fark (p< 0.01) anlamlı bulundu. 200 mg/kg CP grup ile 100 mg/kg CA grup arasında istatistiksel fark (p<0.05) ile 200 mg/kg CP grup ile 300 mg/kg RA grup arasındaki fark (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi. Çalışmamızda ki PCO değerlerine bakıldığında 200 mg/kg CP grubunda ki değerlerin diğer gruplara kıyasla PCO düzeylerinde önemli artışa neden olduğu tespit edildi. Ayrıca karaciğer doku gruplarına kıyasla böbrek kontrol grubu ile 200 mg/kg CP grubu arasında istatistiksel olarak önemli ve anlamlı (p<0.01) bir fark belirlenmiştir. Yapılan çalışmada PCO’nun toksik etkisine karşı R.anatolyi bitki çiçeği ekstraktının (300mg/kg) ve klorojenik asitin (100mg/kg) koruyucu etkisi olduğu belirlenmiştir. Protein oksidasyonunun bir belirteci olan protein karbonil, siklofosfamidin oluşturduğu karaciğer ve böbrek hasarlarında önemli bir parametre olabileceği düşünülmektedir.