Van sebze ekim alanlarında mor çiçekli canavar otu (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) bulaşıklığı


Creative Commons License

YERGİN ÖZKAN R., TEPE I., FİDAN E.

Türkiye VIII. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi (Online), Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, vol.1, pp.301

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, increasing vegetable production in Van and its districts, where the study was carried out, has led to some plant protection problems. Parasitic and highly invasive, broomrape is the most important of these problems. A survey was conducted in August-October 2019 in order to determine the broomrape problem in the areas where vegetables (tomato, cucumber, pepper, eggplant, summer squash) are grown in Van and the species and densities of the problem broomrape were determined. Cucumber, tomato, pepper, eggplant and summer squash are grown on a total area of 12 thousand decares in Van. Survey areas made up about 8% of this area. In the study, first of all, the type of broomrape found in vegetable fields was identified, then the infestation rates (%) and the average number of shoots in each plant were determined. According to the results, it was determined that branched broomrape [Phelipanche ramosa (L.) Pomel] (Syn: Orobanche ramosa L.) was found as a single species in all areas. It was found that branched broomrape is infested with tomatoes, eggplants, cucumbers and summer squash; it was determined that the density of these vegetables was 4.2%, 0.4, 0.26, 0.78 on average, respectively. No contamination was found in pepper. As a result of the study, this infestation detected in summer squash is the first record in terms of the host series of branched broomrape. In the study, the average number of shoots per plant was determined as 29.3 in tomato, 11.6 in eggplant, 10.0 in cucumber and 0.5 in summer squash. In the districts of Tusba, İpekyolu, Edremit, Gevaş, Gürpınar and Erciş, where the study was carried out, the highest rate of contamination was determined in the district of Tusba with 10%. Although it is seen that the infestation is less in other areas, it is predicted that due to its character, it will spread rapidly to uninfected areas over time. 

Çalışmanın yürütüldüğü Van ve ilçelerinde son yıllarda artan sebze yetiştiriciliği beraberinde bazı bitki koruma sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Parazit ve oldukça istilacı olan canavar otları bu sorunların en önemlileridir. Van’da sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan, sakız kabağı) yetiştirilen alanlarda canavarotu sorununu belirlemek amacıyla 2019 yılı Ağustos-Ekim aylarında bir sürvey yürütülmüş ve sorun olan canavar otlarının tür ve yoğunlukları saptanmıştır. Van’da toplam 12 bin dekar alanda hıyar, domates, biber, patlıcan ve sakız kabağı yetiştirilmektedir. Sürvey alanları, bu alanın yaklaşık %8’ini oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle sebze bahçelerinde rastlanan canavar otunun türü teşhis edilmiş, ardından bulaşıklık oranları (%) ve her bir bitkideki ortalama sürgün sayıları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüm alanlarda tek tür olarak mor çiçekli canavarotu [Phelipanche ramosa (L.) Pomel] (Syn: Orobanche ramosa L.)’nun bulunduğu tespit edilmiştir. Mor çiçekli canavarotunun domates, patlıcan, hıyar ve sakız kabağında bulaşık olduğu; bu sebzelerde yoğunluğunun sırasıyla ortalama %4,2, 0.4, 0.26, 0.78 bulunduğu tespit edilmiştir. Biberde ise herhangi bir bulaşıklığa rastlanmamıştır. Çalışma sonucunda, sakız kabağında tespit edilen bu bulaşıklık, mor çiçekli canavar otunun konukçu serisi açısından ilk kayıt niteliğindedir. Çalışmada domateste bitki başına ortalama 29.3, patlıcanda 11.6, hıyarda 10.0 ve sakız kabağında ise 0.5 sürgün sayısı tespit edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde en yüksek bulaşıklık %10 oranı ile Tuşba ilçesinde belirlenmiştir. Diğer alanlarda bulaşıklığın daha az olduğu görülse de canavarotunun karakteri gereği zaman içinde bulaşık olmayan alanlara hızla yayılacağı öngörülmektedir.